Lista aktualności Lista aktualności

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

W dniu 26 kwietnia 2024r. potwierdzono wystąpienie ASF u grupy padłych dzików na terenie dzielnicy Karwiny w Gdyni. W związku z tym część obszaru powiatu wejherowskiego wejdzie w obszary objęte organiczeniami. Na obszarach objętych ograniczeniami będą obowiązywać restrykcje dotyczące przemieszczania trzody chlewnej i produktów pochodzenia zwierzęcego.

Znalezienie padłego dzika bądź jego szczątków należcy zgłaszać o Urzędu Gminy, Nadleśnictwa będź Zarządu Dróg, zależnie od miejsca znalezienia. Nie podchodzić do padłych zwierząt, nie dotykać, w miarę możliwości oznakować miejsce znalezienia, aby ułatwić służbom podjęcie.

Zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie do zbiórki dzików lub ich szczątków z terenu gminy wiejskiej Wejherowo, gminy i miasta Rumia i gminy Szemud wyznaczone są dwa podmioty:

OL-MED Dinimierz, tel. 693 - 405 - 002

STACH - TRANS, tel. 601 - 996 - 754

Afrykański Pomór Świń (Afican Swine Fever - ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych i dzików. 

Choroba ta przenoszona przez wirus, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W przypadku odnalezienia padłego dzika należy niezwłocznie powiadomić właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższą lecznicę weterynaryjną, lub miejscowe koło łowieckie.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasady postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików można znależć również na stonach Głównego Inspektoratu Weterynarii.

1. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii.