Lista aktualności Lista aktualności

Bieliki - zaobrączkowane

W Nadleśnictwie zakończył się okres obrączkowania bielików ... .

Obrączkowanie to jedna z podstawowych i klasycznych metod badawczych stosowanych w ornitologii. Pozwala na zbieranie informacji o długości życia ptaków, śmiertelności i jej przyczynach, trasach wędrówek, miejscach zimowania oraz mechanizmach rozprzestrzeniania się populacji i wzajemnych związkach łączących ptaki zasiedlające często odległe miejsca.

Obrączkowanie jest czynnością, która wymaga zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Nie jest zadaniem łatwym. Potężne gniazda budowane są wysoko na drzewach. Założenie obrączek zmusza więc ornitologów do wspinania się na drzewa. Poprzedzone jest obserwacjami.

W okresie składania jaj, ich wysiadywania i pierwszych miesiącach troski o pisklęta, ptaki są bardzo płochliwe. Niewłaściwe zachowanie ludzi  może doprowadzić do opuszczenia - porzucenia gniazda; a w przypadku bardzo natarczywych interwencji do próby ucieczki pisklaków z gniazda, co w konsekwencji grozi rozbiciem ich o ziemię.

Bieliki są objęte w Polsce ochroną. Dla ich ostoi wyznacza się strefy ochrony całorocznej i okresowej. Całoroczną ochroną obejmuje się strefę w odległości do 200 m od gniazda, a okresową ochronę prowadzi się w strefie do 500 m. Do tych stref wstęp dla turystów jest wzbroniony.