Lista aktualności Lista aktualności

DNI PIAŚNICKIE 2020

Od wielu lat w lasach piaśnickich odbywają się symboliczne uroczystości, z bogatym programem. W tym roku jest zupełnie inaczej z powodu pandemii.

Dni Piaśnickie Gminy Wejherowo to wydarzenie wyjątkowe! Głównym jego celem jest kultywowanie  pamięci o ludziach, którzy zginęli w Piaśnicy - o zbrodni hitlerowskich Niemiec popełnionej w Piaśnicy. Podczas II Wojny Światowej zamordowano tam tysiące osób, głównie przedstawicieli elity politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Pomorza Gdańskiego. Zginęli tam też ludzie przywożeni koleją z terenów całej Trzeciej Rzeszy.

W bieżącym roku całe wydarzenie zostało trochę zmienione tj. skrócone, a było to spowodowane sytuacją epidemiologiczną. Zabrakło rajdu rowerowego i olimpiady dla uczniów. Nowością były jednak zawody Nordic Walking.  

W sobotę 3 października 2020 roku biegacze po raz kolejny stanęli na starcie XII Biegu Piaśnickiego. Trasa przebiegała tylko przez lasy naszego nadleśnictwa. Do biegu zostało dopuszczonych mniej osób.  

 

Z kolei w niedzielę 4 października 2020 roku odbyły się uroczystości przy kaplicy Sanktuarium Narodowo-Religijnego w lasach piaśnickich.  Te obchody, pomimo niesprzyjającej pogody, zgromadziły wielu mieszkańców regionu oraz miejscowe władze, stowarzyszenia, poczty sztandarowe i wojsko.  

Jak co roku oddano hołd pomordowanym i przypomniano o tym niezwykłym miejscu.

    „ Miejsce to nie jest jednak tylko grobem. Fakt, że tu dziś jesteśmy dowodzi triumfu dobra nad złem. Święty Jan Paweł II mówił "Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...". Śmierć, która nawiedziła przed laty to miejsce nie zwyciężyła, kultywowana przez nas martyrologia piaśnicka jest przejawem miłości, która zło śmierci pokonała” /fragment przemówienia Henryka Skwarło, wójta gminy Wejherowo/

Lasy piaśnickie w tych dniach odwiedziło co najmniej 0,5 tysiąca osób.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!