Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka leśna pod „nadzorem” społecznym.

          Społeczeństwo coraz częściej wykazuje aktywność w aspekcie działań jakie są podejmowane w naszym otoczeniu. Szczególnie popularną sferą, która wzbudza niepokój wśród mieszkańców jest sfera związana ze środowiskiem naturalnym. Jest to łatwo wytłumaczalny mechanizm, który bazuje na odwoływaniu się do wrażliwości człowieka na piękno przyrody. Negatywne odczucia wzbudza widok ściętych drzew oraz koleiny powstałe w wyniku prowadzenia prac leśnych. Powyższe wrażenia są dodatkowo epatowane przez materiały medialne traktujące o wycinkach drzew, które mają często różny charakter - czym innym jest wycinka drzew wzdłuż dróg, wycinka drzew w celu przeprowadzenia inwestycji a zupełnie odmiennym działaniem jest pozyskiwanie drzew związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.

W ostatnim czasie ze wzmożonym zainteresowaniem spotkały się prace leśne przeprowadzone na Półwyspie Helskim. Setki metrów sześciennych drewna ułożone w stosy, dla osoby postronnej, ukształtowanej przez materiały prasowe o negatywnym wydźwięku na temat wycinki drzew i niszczenia przyrody, mogą wyglądać wręcz alarmująco i sprawiać wrażenie jakby działo się coś złego. A mowa o lasach Półwyspu Helskiego, które mają status lasów ochronnych z uwagi na funkcje glebochronne ale również są położone w obszarze Natura 2000 – Zatoka Pucka i Półwysep Helski, lasów na terenie, których występują gatunki chronionych roślin, lasów gdzie wyznaczono strefy ochrony gatunkowej ptaków czy specjalne lasy HCVF jak również rezerwat „Helskie wydmy”.

Ale przecież podróżując pociągiem linia Jastarnia-Hel, poza stosami drewna, nie widać pustych, bezdrzewnych połaci czy nawet prześwietleń w drzewostanach. Jak to możliwe? Otóż nadleśnictwo realizuje działania zgodnie z dokumentem zwanym operatem urządzeniowym, który tworzony jest na 10 lat przez specjalistów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Taki operat jest konsultowany społecznie w tym uzgadniany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Elementem operatu jest Program Ochrony Przyrody, który opisuje występujące formy ochrony przyrody na danym terenie i zawiera wskazówki dotyczące działań względem tych obiektów. Ostatecznie taki plan jest weryfikowany przez właściwego ministra ds. środowiska i zatwierdzany. Operat zawiera opis drzewostanów wraz z ich miąższością oraz określa przyrost masy drzew. I tu zaczyna się matematyka. Wskazując, które miejsca w danym dziesięcioleciu mają zostać poddane zabiegom związanym z pozyskaniem drewna (co jest podyktowane potrzebami hodowlanymi) bierze się pod uwagę aby sumaryczna masa do pozyskania nie przekroczyła 65% przyrostu masy. Powyższe odbywa się bez uszczerbku dla walorów przyrodniczych.

Dlatego mimo prowadzonych cięć Las Trwa - ba a nawet ma się coraz lepiej. Cięcia prowadzone w ramach gospodarki leśnej mają na celu stymulowanie lasu do prawidłowego rozwoju i zwiększania zasobów z poszanowaniem elementów przyrody podlegającej ochronie. Widząc stosy drewna w lesie nie popadajmy w panikę i nie szukajmy sensacji.

Jeśli coś Cię zaniepokoiło zapraszamy do kontaktu i do dialogu na temat zakresu prowadzonych prac. Chętnie wytłumaczymy dlaczego podejmujemy taki a nie inne działania w danym fragmencie lasu. Naszym celem jest dbałość o las jako obiekt wielofunkcyjny i zachowanie jego trwałości.

Miło nam będzie realizować funkcję edukacyjną poprzez wyjaśnianie indywidualnych zagadnień i zapytań dotyczących naszej pracy. W stosunku do poprzedniego 10-lecia, średni wiek drzewostanów w naszym nadleśnictwie wzrósł z 70 do 78 lat, a przeciętna zasobność (ilość m3 na ha) wzrosła z 264m3/ha na 303m3/ha.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!