Lista aktualności Lista aktualności

Gospodarka leśna w pasie nadmorskim

W dniu 15 maja odbyła się wizytacja obszaru Płw. Helskiego dokonana wspólnie przez pracowników Nadleśnictwa oraz służby ochrony wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przyczynkiem do spotkania są podejmowane przez obydwie służby działania w obszarze pasa nadmorskiego, w którym prowadzona gospodarka leśna jest różnie ukierunkowana w zależności od celów i zadań statutowych poszczególnych instytucji. Urząd Morski w Gdyni przedstawił problematykę związaną z kolizją jaka powstaje podczas konfrontacji celów ochrony brzegów morskich oraz obszarów Natura 2000.
 Nadleśnictwo Wejherowo zaprezentowało drzewostany sosnowe prowadzone rębnią V, która zapewnia trwałość krajobrazu oraz pełną realizację celów ochronnych jakie są stawiane lasom ochronnym. Oprócz tematyki prac leśnych dyskusji poddano temat refulacji oraz budowy umocnień ciężkich co pozwoliło na lepsze zrozumienie działań służb ochrony wybrzeża.
Spotkanie, które należy określić jako owocne pozwoliło na zaciśnięcie współpracy pomiędzy nadleśnictwem i urzędem morskim czego wynikiem będzie jeszcze skuteczniejsze działanie i lepsze efekty osiągane w wyniku realizowanych zadań podczas, których będzie można uwzględniać szerszy zakres zróżnicowanych potrzeb.  Dla uszlachetnienia niemierzalnych zalet tego typu spotkań skutkujących zawiązywaniem więzi międzyludzkich należałoby rozwinąć jego spektrum i dążyć do jego powielenia.