Lista aktualności Lista aktualności

Kaplica z lasem w tle.

Uroczystości patronalne z okazji dnia Świętego Franciszka i poświęcenie nowej Kaplicy św. Huberta w Gniewowie.

W Gniewowie, koło Wejherowa, gdańscy leśnicy wzięli udział w uroczystościach poświęconych Świętemu Franciszkowi z Asyżu, który jest patronem leśników. W czasie mszy świętej Biskup Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka poświęcił nowo wybudowaną Kaplicę pw. Świętego Huberta. Rolę gospodarzy uroczystości pełnili  Ksiądz Prałat Zbigniew Zieliński – Duszpasterz Leśników Gdańskich i Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pan Jerzy Fijas. Poczty sztandarowe nadleśnictw oraz sygnaliści podkreślały leśny charakter uroczystości. Obecni byli, zaproszeni goście: Starosta Wejherowski Józef Reszke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka – proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Wejherowie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk Marek Zeman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo Janusz Mikoś. Przybyli księża z okolicznych parafii, ofiarodawcy kaplicy. Licznie przybyli pracownicy lasów państwowych z nadleśnictw jak i samej RDLP w Gdańsku.  Kaplica powstała wspólnym staraniem duszpasterzy i leśników. Piękną drewnianą kaplicę z przyległa wiatą wybudowano na gruncie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gdańsk. Całość została ogrodzona drewnianym płotem z żerdzi a teren przy kaplicy utwardzony kruszywem.
Zebranych powitał w imieniu Dyrektora RDLP w Gdańsku Pan Jerzy Fijas, który poprosił Jego Ekscelencję Księdza Biskupa o sprawowanie Eucharystii i poświęcenie kaplicy. Zwrócił uwagę na obchodzony w 2014r. jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych.  Ksiądz Biskup poświęcił kaplicę i z wyrazami uznania podziękował leśnikom za ofiarność, dbałość o tradycje chrześcijańskie oraz służbę ojczyźnie. Złożył życzenia trwałości organizacji lasów państwowych i sukcesów w dalszej pracy, która jak zauważył, służy całemu społeczeństwu. Delegacja leśników, wręczyła Biskupowi dary lasu. Głos zabrał również Ksiądz Prałat Tadeusz Reszka, główny pomysłodawca i inicjator budowy kaplicy w Gniewowie. Prałat imiennie podziękował wszystkim którzy przyczynili się do powstania kaplicy a w szczególności dyrektorom RDLP w Gdańsku i nadleśniczym Nadleśnictw Gdańsk i Wejherowo dzięki zaangażowaniu których, wybudowanie obiektu powiodło się. Ksiądz podziękował też budowniczym kaplicy, którymi są górale. Wszystkim ofiarodawcom i budowniczym kaplicy Ksiądz Dziekan wręczył specjalnie na tę okoliczność przygotowane pamiątki. Wyróżnionych zostało w ten sposób wielu leśników.
Na upamiętnienie otwarcia i poświęcenia kaplicy, główni goście wraz z gospodarzami uroczystości, zasadzili wspólnie drzewko – cis papieski poświęcony przez papieża Benedykta XVI. Po uroczystościach gospodarze zaprosili zebranych na ognisko i posiłek przygotowany na leśnej polanie w Młynkach.