Lista aktualności Lista aktualności

Korzystanie z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego

Wprowadza się Zarządzenie nr 11/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo z dnia 15.03.2022 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (znak sprawy: N.0210.4.2022)

 Podstawa prawna:

§ 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego, stawianego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 ze  zm.) oraz § 6 ust. 1 Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami 

Nadleśnictwo Wejherowo wprowadza do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, które zostały określone w poniższym „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo” oraz „Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów” na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (Plik do pobrania poniżej)