Lista aktualności Lista aktualności

Las i zwierzyna

Konferencja naukowa w Wejherowie zgromadziła naukowców i praktyków z Polski z zagranicy.

12 maja br. w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Dyrektora RDLP w Gdańsku Jana Szramki, we współpracy z Zarządem Oddziału SITLID w Gdańsku, Zarządem Oddziału PTL w Gdańsku i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

 

Wśród gości, którzy przybyli na konferencję, znaleźli się posłowie Sejmu RP Jerzy Budnik i  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke oraz senator RP Stanisław Gorczyca – Sekretarz Stanu i Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska, Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej. Ponadto towarzyszyli nam: Hanna Dzikowska - Dyrektor RDOŚ w Gdańsku, Arkadiusz Kukliński - Dyrektor BULiGL w Gdyni, Wojciech Rembacz - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA z Bydgoszczy, Piotr Beszterda - przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji LP z Torunia, Michał Machnikowski - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie, myśliwi oraz leśnicy z terenu całej RDLP w Gdańsku.

 

Tematem wiodącym spotkania pn. „Las i zwierzyna" była próba wypracowania rozwiązań konfliktów, jakie istnieją pomiędzy łowiectwem, leśnictwem, ochroną przyrody i rolnictwem.  Leśnictwo oparte na zasadzie trwałego i zrównoważonego gospodarstwa leśnego zobowiązuje leśników do utrzymania właściwego stanu lasu. Wiąże się z tym utrzymanie dobrej jakości odnowień. Przeszkodą w takim działaniu okazuje się jednak nadmierna liczebność zwierzyny. Problem dotyczy głównie jeleniowatych i dzików. Taka nadmierna liczebność rodzi określone konsekwencje ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Przede wszystkim zwiększa się ilość szkód w rolnictwie i leśnictwie, ponadto wzrasta ilość wypadków drogowych z udziałem zwierząt, a  większość miast w Polsce ma problem z wtargnięciami dziko żyjących zwierząt .

 

O tych ważkich tematach oraz roli łowiectwa w zarządzaniu zasobami przyrody, mówili zaproszeni prelegenci. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielił się Bruno Hespeler - autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie łowiectwa, dziennikarz, leśnik i  myśliwy z wieloletnim stażem z Austrii. Obserwacje i doświadczenia z Niemiec przedstawił Hubert Krych – leśnik (Diplomforstingenieur (FH)), pracownik bawarskiej administracji lasów. A wśród polskich prelegentów znaleźli się prof. dr.hab. Henryk Okarma – Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz dr inż. Janusz Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo i Roman Wasilewski –Główny Specjalista ds. Łowiectwa w RDLP w Gdańsku.