Lista aktualności Lista aktualności

Las wielofunkcyjny nie oznacza, że wszystko w nim wolno.

Nowoczesna gospodarka leśna ma na celu kształtowanie lasu wielofunkcyjnego, który będzie zaspakajał potrzeby różnych grup interesariuszy. Pojęcie wielofunkcyjności jest jednak różnie rozumiane i interpretowanie przez szerokie grono aktywistów.

Pojawia się wiele pomysłów na wykorzystanie lasu wg własnego uznania. Jedni preferują gospodarkę rezerwatową opartą na pozostawieniu lasu samemu sobie, inni chcieliby podporządkować wszelkie działania do swojej dziedziny, która wydaje im się najważniejsza jak np. konkretny gatunek rośliny lub zwierzęcia. Niektórzy woleliby wykorzystać las jako miejsce inwestycji budowlanej a jeszcze inni tak po prostu chcieliby upiększyć las i nadać mu kolorytu.


Za lasy na terenie danego nadleśnictwa odpowiada NADLEŚNICZY, który weryfikuje zgodność danej formy zagospodarowania lasu bądź konkretnego działania z obowiązującymi przepisami oraz ich spójność z realizowanymi już zadaniami.
Dlatego apelujemy aby przed podjęciem działania wystąpić z zapytaniem do nadleśnictwa. Staramy się docierać poprzez różne kampanie do jak najszerszej grupy społeczeństwa aby informować co wolno a co nie. Mimo to nadal nie wszyscy wiedzą, że np. śmiecić w lesie nie wolno.
W ostatnim czasie w Piaśnickich lasach regularnie wyrzucane są śmieci poremontowe. Nadleśnictwo systematycznie je uprząta, dlatego też sprawcy prawdopodobnie myślą, że ich działanie jest prawidłowe. Niestety pomimo monitoringu nie udało się ich jeszcze ustalić aby im wytłumaczyć, że postępują niewłaściwie.
Zwracamy się do wszystkich aby w przypadku zauważenia podobnych zdarzeń informowali o nich nadleśnictwo, które będzie mogło podjąć kroki na drodze edukacji i wyjaśnić sprawcy dlaczego nie należy zachowywać się w określony sposób w lesie.
Dbajmy o las i korzystając z niego starajmy się go pozostawić w takim samym stanie jak go zastaliśmy.