Lista aktualności Lista aktualności

Młode bieliki zaobrączkowane.

W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Wejherowo przyszły na świat 3 bieliki. W dniu 18.05.2016r. przeprowadzono akcję obrączkowania młodych ptaków. Dwa z nich, to rodzeństwo. W chwili obrączkowania ich waga osiągnęła po 1,5kg, gdy jedynak ważył aż 3,9 kg. Zabieg obrączkowania przeprowadził Leszek Damps, działający jako członek Komitetu Ochrony Orłów. Zgodę na ingerencję w orłany wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Dzięki oznakowaniu ptaków będzie możliwa ich identyfikacja i uzyskanie informacji o ich dalszych losach. W wyniku prowadzonych przez ornitologów obserwacji do centralnego rejestru dostarczane są spostrzeżenia na temat ich bytności. Określenie tożsamości jest również bardzo cenną informacją w przypadku znalezienia martwego okazu.
W Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach, działającym przy naszym Nadleśnictwie, mieliśmy okazję już leczyć ptaka pochodzącego z naszych gniazd, co udało się określić właśnie dzięki obrączce.
Na uwagę zasługuje fakt, iż ornitolodzy dostali się do gniazda przy użyciu lin. Z ich doświadczeń wynika, iż używane wcześniej drzewołazy powodowały zbyt poważne uszkodzenia pni. Istotne jest dołożenie wszelkich starań celem zachowania drzew z gniazdami w jak najlepszej kondycji, by uchronić je przed zmianami, które mogłyby skutkować w czasie np. złamaniem.
Warto podkreślić, iż Bielik uznawany za wzorzec dla naszego godła narodowego to nie orzeł a orłan. Powyższe budzi wiele dyskusji i nierozwiązanych do dziś sporów o to jaki ptak w rzeczywistości widnieje w naszym godle. Czy tylko orzeł może być w godle czy może majestat bielika jest jednak wystarczający?