Lista aktualności Lista aktualności

Mogło być groźnie

Zaledwie kilka pierwszych dni działa Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (tzw. PAD) w Nadleśnictwie Wejherowo a pracownicy pełnią dyżury przeciwpożarowe patrolując las. Całe szczęście, gdyż 26.03.2017 r. (niedziela) w godzinach popołudniowych pracownik nadleśnictwa zauważył w lesie ogień. Szybka interwencja uniemożliwiła rozprzestrzenienie się ognia. Miejsce zarzewia pożaru uwidacznia zdjęcie poniżej.

Mogło być groźnie, gdyż mamy już „2" stopień zagrożenia pożarowego – informuje specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w nadleśnictwie Karol Miloch. Wiosna to czas kiedy notujemy największą liczbę pożarów, ściółka leśna jest mocno wysuszona a słońce operuje w ciągu dnia długo i intensywnie. Taka pogoda zachęca do spacerów i spędzania czasu na łonie przyrody, często „niewinny" niedopałek papierosa wystarczy aby doszło do tragedii. Apelujemy o rozwagę w zakresie korzystania z ognia w lesie – art.30 ustawy o lasach w punkcie 3 –wyraźnie informuję czego w lesie nie wolno: „W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. Rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. Korzystania z otwartego płomienia;
  3. Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

W latach 2005-2016 w Nadleśnictwie Wejherowo zanotowano 69 pożarów na powierzchni 15,39 ha i niestety najczęstszą przyczyną powstawania pożaru była nieostrożność dorosłych i dzieci.

Pamiętajmy więc aby rozpalać ogniska tylko w miejscach wyznaczonych a jeśli zauważymy pożar w lesie dzwońmy do:

  1. Straży Pożarnej nr 998 
  2. na numer alarmowy 112
  3. do PAD-u nadleśnictwa na numer (58) 672 98 26.