Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Wejherowo znów w roli Syzyfa.

Walka ze śmieciami jaką prowadzą nadleśnictwa w Nadleśnictwie Wejherowo została ujęta w projekcie pn. "Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo". Działanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany: 102 697,56 zł

Koszt dotacji z WFOŚiGW: 15 000,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadania:

W ramach zadania pod tytułem: Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, zebrano łącznie z terenów leśnych 54,53 tony odpadów, w tym:

- 1,85 Mg makulatury

- 1,3 Mg odpadów z tworzyw sztucznych

- 0,3 Mg odpadów szklanych

- 51,08 Mg odpadów pozostałych

Nadleśnictwo prowadzi zbór śmieci z zarządzanych terenów oraz lokalizuje 5 kontenerów na zbiór odpadów w takich miejscach jak Szkółka Leśna w Domatowie oraz  Leśniczówki: Starzyno, Kępino, Sobieńczyce i Darżlubie.  

W ramach prac związanych z usuwaniem odpadów z terenów leśnych, usunięto również nielegalne wysypisko śmieci położone w Leśnictwie Jastarnia, o powierzchni ok 0,10 ha. Zebrane odpady to głównie gruz, fragmenty płyt betonowych, odpady budowlane i odpady pochodzące z ogródków działkowych. Po usunięciu „wysypiska" teren został ogrodzony, aby zapobiec procederowi składowania śmieci w tym miejscu w przyszłości. Uruchomiony zostanie również system monitoringu.