Lista aktualności Lista aktualności

Puchacz – recenzentem gospodarki leśnej w Puszczy Darżlubskiej.

Począwszy od 2012 roku Nadleśnictwo Wejherowo prowadzi monitoring wybranych gatunków sów. Pierwszym obserwowanym gatunkiem była włochatka – z racji utworzenia dla niej , na terenie lasów wejherowskich obszaru Natura 2000 Puszcza Darżlubska. Kolejnym monitorowanym gatunkiem została sóweczka – najmniejsza z krajowych sów. Równolegle podjęto działania zmierzające do opracowania metod gospodarki leśnej chroniących te gatunki. Prace te zaowocowały wdrożeniem autorskiej metody ochrony rewirów aktywnych samców tych gatunków w okresie lęgowym. Metoda ta polega ochronie rewirów wprowadzonej przed sezonem godowym wytypowanych na podstawie wyników z ubiegłych lat. Następnie na prowadzone są nasłuchy  w porach aktywności głosowej i określane obszary preferowane przez te ptaki w danym sezonie lęgowym. W sezonie lęgowym wstrzymuje się wykonywanie aktywnej gospodarki leśnej na wyznaczonych obszarach. Warto wspomnieć, ze są to wielokrotnie większe obszary niż ustalone w prawie ochrony przyrody. Od dwudziestu lat Nadleśnictwo Wejherowo, wchodząc w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego, prowadzi gospodarkę leśna w sposób innowacyjny, w ramach działalności  wdrożeniowej. Innowacja ta polega na zastosowaniu cięć na niewielkich powierzchniach pozwalających na wprowadzanie gatunków zgodnych z naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi określonymi na podstawie ekspertyzy fitosocjologicznej. Działania te pozwalają na zmniejszenie zmian wieku drzewostanów tworzących lasy Nadleśnictwa oraz większe urozmaicenie struktury przestrzennej. Tak prowadzona gospodarka leśna tworzy biotopy dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Doskonale funkcjonujące populacje włochatki, sóweczki czy bogatej flory storczyków są tego dowodem. Podczas niedawnego Monitoringu prowadzonego na zlecenie RDOŚ w gdańsku przez zespół Sławomira Rubachy ujawniono powrót do Puszczy Darżlubskiej wyjątkowego gatunku jakim jest puchacz (łac. Bubo bubo). Stwierdzono dużą aktywność samca poszukującego samicy. Pojawienie i zadomowienie się tego gatunku na terenie Puszczy Darżlubskiej świadczy o wysokim stopniu naturalizacji lasów gospodarczych. Warto przypomnieć w tym miejscu, ze lasy Puszczy Darżlubskiej rosną w warunkach ciągłego użytkowania przez człowieka od kilku tysięcy lat.