Lista aktualności Lista aktualności

SADZENIE LASU Z LEŚNIKAMI - UDANA AKCJA!

„Tak, to była bardzo udana akcja” – podsumował gospodarz terenu p. Kazimierz Barłóg – leśniczy leśnictwa Orle. „Jestem zadowolony z pracy wszystkich zaangażowanych w to wydarzenie osób. Widać było, że uczestnicy bardzo się starali”.

Na akcję sadzenia lasu z leśnikami, która odbyła się 13.04.2018 r. , Nadleśnictwo Wejherowo zaprosiło wszystkich chętnych. Dopisała nie tylko pogoda ale także zaproszeni goście. Swą obecnością i pomocą wsparli nas przedstawiciele  lokalnych samorządów: Pani Starosta Gabriela Lisius, Wójt Gminy Wejherowo – Pan Henryk Skwarło, Pan Arkadiusz Kraszkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo, Burmistrz miasta Redy – Pan Krzysztof Krzemiński oraz opiekun duchowny leśników – ksiądz prałat Tadeusz Reszka. Towarzyszyli nam także przedstawiciele Straży Pożarnej oraz Komendy Policji z Wejherowa. Licznie przybyli także przedstawiciele przemysłu drzewnego.  Znaczną większość wśród 200 przybyłych osób stanowili uczniowie szkół podstawowych m.in. z Kostkowa, Gniewina, Wejherowa i Krokowej.

            Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników nadleśnictwa, wszyscy z wielkim zapałem zabrali się do sadzenia lasu. Tego dnia posadzono prawie 700 sztuk sadzonek brzozy oraz około 3000 sztuk sadzonek sosny, na powierzchni ok. 0,5 hektara.

Po ciężkiej pracy na uczestników czekała pyszna grochówka i słodka drożdżówka.

Nadleśnictwo Wejherowo planuje w 2018 r. posadzić łącznie 490 tysięcy sztuk sadzonek na powierzchni 65 hektarów. Oprócz sosny i brzozy, sadzone będą także dęby, buki, świerki, modrzewie i jodły oraz tzw. Gatunki domieszkowe czyli lipa, klon jawor, grab a także gatunki biocenotyczne takie jak grusza, jabłoń, czereśnia ptasia, jarzęby (pospolity, szwedzki, brekinia).

W poprzednim, 2017 roku wejherowscy leśnicy posadzili 502 tysiące sztuk sadzonek drzew i krzewów na powierzchni 70 ha.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję sadzenia lasu!

Niech las rośnie dla nas i dla przyszłych pokoleń!