Lista aktualności Lista aktualności

SWIĘTUJEMY JUBILEUSZ 95-LECIA LASÓW PAŃSTWOWYCH

                  Od 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi! Świętuj razem z nami!

W tym roku obchodzimy Jubileusz 95 - lecia istnienia Lasów Państwowych. W 1924 r. powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe, któremu prezydent Polski Stanisław Wojciechowski powierzył gospodarowanie polskimi lasami. Stało się to miedzy innymi za sprawą podpisanego przez Prezydenta Rozporządzenia z 28 czerwca 1924 r. – o statucie polskich lasów państwowych.

Nasz wkład w odbudowę oraz rozwój Polski na przestrzeni minionych 95 lat jest niezaprzeczalny. Dzięki pracy naszych poprzedników, rozwojowi nauki, wiedzy oraz praktyki leśnej nie tylko zwiększyliśmy powierzchnię leśną kraju, ale sprawiliśmy, że polskie lasy należą do jednych z najpiękniejszych w Europie. To dzięki ekologizacji gospodarki leśnej jaką stosujemy w praktyce, do naszych lasów wracają gatunki roślin i zwierząt, które już dawno wpisano na listę gatunków chronionych.

Podstawą naszego działania jest las wielofunkcyjny, zaspakajający potrzeby nowoczesnego państwa i jego mieszkańców. Troszczymy się o dostępność i zagospodarowania turystyczne obszarów leśnych. Dbamy o stan sanitarny lasu. Chronimy go przed skutkami katastrof i odbudowujemy kiedy tym katastrofom ulega. Zapewniamy miejsca pracy oraz dostarczamy społeczeństwu drewno, na które popyt wciąż rośnie.

 

Od 95 lat pracujemy dla dobra lasu i ludzi. To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt dbać o polskie lasy.

 

Zapraszamy na film!