Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z rozpoznawania roślin chronionych i rzadkich.

W dniu 3 lipca gościliśmy w Nadleśnictwie Wejherowo Panią mgr inż. Emilię Święczkowską z Pracowni Taksonomii Roślin i Grzybów Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody UG, która poprowadziła szkolenie z rozpoznawania gatunków chronionych i rzadkich występujących na terenie Puszczy Darżlubskiej.

Pani Święczkowska w swojej dotychczasowej pracy naukowej, badała roślinność porastającą lasy naszego nadleśnictwa. Stąd jej bardzo dobra znajomość  terenu i gatunków roślin tu występujących. Szkolenie było podzielone na dwie części. W pierwszej, kameralnej części naukowiec przedstawił w formie prezentacji obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody i ochrony gatunkowej roślin. Omówiono zarówno akty prawne międzynarodowe jak i polskie ustawodawstwo w tej dziedzinie. Następnie wykładowca przedstawił na slajdach i omówił wybrane gatunki roślin runa leśnego objęte ochroną prawną. Rozpoznawanie gatunków było uzupełnione informacjami o zbiorowiskach roślinnych w których dany gatunek występuje lub może występować. Szczególną uwagę poświęcono rozpoznawaniu chronionych gatunków storczykowatych licznie występujących w okolicach Wejherowa. Występowanie wielu gatunków storczyków związane jest z wieloletnią emisją pyłów wapiennych z nieczynnej już Cementowni Wejherowo. Opad tych pyłów w promieniu około 10 km od cementowni zmienił troficzność siedlisk leśnych, wywołał efekt podobny do nawożenia mineralnego. W wyniku mocno zmienionych warunków glebowych pojawiły się rośliny azoto i wapnio lubne w tym storczyki. Lasy wokół cementowni, dla niektórych gatunków storczyków np. storzana bezlistnego to miejsce występowania jednych z najliczniejszych populacji w całej Polsce. W prezentacji zaprezentowano wiele gatunków chronionych storczyków: podkolan: biały i zielonawy, listeria: jajowata i sercowata, gnieźnik leśny (roślina bezzieleniowa), tajęża jednostronna, kruszczyk: szerokolistny, rdzawoczerwony i błotny, żłobik koralowaty, stoplamek: szerokolistny, krwisty, plamisty i Fuchsa.   
Po części kameralnej udaliśmy się pobliskie lasy na teren użytków ekologicznych Migowe Wzgórze i Migowa Łąka. Oba te użytki są już dobrze przez Panią Święczkowską zbadane. Na Migowym Wzgórzu miejsca występowania storczyków są oznaczone plastikowymi znacznikami z opisem obserwacji. Prace naukowe dotyczące występowania storczykowatych na tym terenie cały czas trwają. Podczas części terenowej udało się znaleźć wiele gatunków roślin chronionych, także tych omawianych w części kameralnej szkolenia: bluszcz pospolity, konwalia majowa, przytulia wonna, wawrzynek wilcze łyko, pierwiosnka lekarska a także chronione storczykowate, tj.: podkolan biały, gnieźnik leśny, storzan bezlistny, sto plamek plamisty.