Lista aktualności Lista aktualności

WFOŚiGW w Gdańsku wspiera ochronę ptaków drapieżnych i usuwanie odpadów oraz likwidację miejsc ich składowania.

W roku 2015 Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/167/2015 zawartą na zadanie pt.:  „Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo".
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 21 557,77 zł
Wysokość dotacji z WFOŚiGW : 7 000,00 zł
Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwienie im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka z roku na rok wzrasta. W 2011 roku zostało przyjętych 43 ptaki, w 2012 roku 44, w 2013 33 ptaki, 2014 51 ptaków, a w 2015 do dnia rozliczenia 43 ptaki. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.
Usytuowanie naszego ośrodka sprawia, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Sobieńczycach jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków na Pomorzu, z roku na rok pomagamy coraz liczniejszej grupie ptaków. Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja leczonych u nas ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka. W 2012 roku została przeprowadzona rozbudowa ośrodka, poprzez budowę woliery służącej do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, tuż przed wypuszczeniem na wolność.Ośrodek rehabilitacji prowadzi współpracę z innymi placówkami tego typu na terenie Polski, dzięki temu udało się w bieżącym roku przekazać do dalszej rehabilitacji bielika oraz wypuścić na wolność 30 pustułek z Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie.

Nadleśnictwo otrzymało również dotację na zadanie związane z usuwaniem odpadów oraz likwidacją miejsc ich składowania.

Koszt kwalifikowany: 102 697,56 zł

Koszt dotacji z WFOŚiGW: 15 000,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadania w 2015r.:

W ramach zadania pod tytułem: Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Wejherowo, zebrano łącznie z terenów leśnych 54,53 tony odpadów, w tym:

- 1,85 Mg makulatury

- 1,3 Mg odpadów z tworzyw sztucznych

- 0,3 Mg odpadów szklanych

- 51,08 Mg odpadów pozostałych

Nadleśnictwo prowadzi zbór z całego swojego terenu, jednocześnie posiadając 5 lokalizacji kontenerów na zbiór odpadów; Szkółka Leśna w Domatowie, Leśniczówki: Starzyno, Kępino, Sobieńczyce i Darżlubie.  

W ramach prac związanych z usuwaniem odpadów z terenów leśnych, usunięto nielegalne wysypisko śmieci położone w Leśnictwie Jastarnia, o powierzchni ok 0,10 ha. Zebrane odpady do głównie gruz, fragmenty płyt betonowych, odpady budowlane i odpady pochodzące z ogródków działkowych. Po usunięciu „wysypiska" teren został ogrodzony, aby skutecznie zapobiec powtórnemu powstaniu.

więcej