Lista aktualności Lista aktualności

2023_ZADANIE DOTOWANE PRZEZ WFOŚiGW W GDAŃSKU w REZERWATACH

NAZWA ZADANIA 1:

„Czynna Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Wejherowo – prace w rezerwacie Helskie Wydmy”


Koszt kwalifikowany zadania: 44 280,00 zł
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku : 36 000,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację bieżących zadań.
Opis zadania:

Nadleśnictwo Wejherowo w bieżącym roku wyremontowało ścieżkę w rezerwacie „Helskie Wydmy poprzez jej uzupełnienie, odtworzenie i utwardzenie płytami JOMP. Działania dotyczyły funkcjonowania wyznaczonego szlaku udostępnionego  dla ruchu pieszego w rezerwacie Helskie Wydmy na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 08 grudnia 2014 r. Jego utrzymanie wynika z Załącznika nr 6 tj. Działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej zapisanych w Planie Ochrony ustanowionego na mocy Zarządzenia nr 25/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 24 września 2012 r. W rezerwacie konieczny był remont nawierzchni  istniejącej ścieżki na długości 505 m. Remont polegał na wymianie zniszczonych
i uszkodzonych płyt, oczyszczeniu płyt z namułów i nalotów piasków, miejscowego odtworzenia korpusu ścieżki na odcinku najbardziej zdeformowanym w końcowym jej przebiegu na podejściu do plaży, jak i punktowej wymianie i regulacji płyt zapadniętych.
Ograniczenie i ukierunkowanie ruchu turystycznego do szlaku jest bardzo ważnym zadaniem związanym z zachowaniem ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego oraz zapobieganiu niszczenia poszczególnych okazów gatunków objętych ochroną.  

NAZWA ZADANIA 2:

„Czynna Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Wejherowo – prace w rezerwacie Zielone”

Koszt kwalifikowany zadania: 93 712,47 zł
Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 45 000,00 zł

Opis zadania:
Nadleśnictwo Wejherowo w bieżącym roku zmodernizowało ścieżkę w rezerwacie „Zielone” poprzez posadowienie słupków wytyczających szklak oraz budowę platformy widokowej na zakończeniu szlaku wraz z tablicami informacyjnymi. Platforma jest wyniesiona ponad poziom gruntu, wyposażona w dwie ławki oraz tablice informacyjne. Działania te związane były z funkcjonowaniem wyznaczonego szlaku udostępnionego  dla ruchu pieszego w rezerwacie Zielone na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30-07-2018 r. Jego modernizacja i utrzymanie wynika z Załącznika nr 2 tj. Działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej zapisanych w Planie Ochrony ustanowionego na mocy wyżej wymienionego zarządzenia. Poprzez wygrodzenie szlaku słupkami jego przebieg jest czytelny, a budowa platformy widokowej na zakończeniu szlaku umożliwia zapoznanie się z walorami rezerwatu. Takie ukierunkowanie ruchu turystycznego do szlaku jest bardzo ważnym zadaniem związanym z zachowaniem stanowisk wiciokrzewu pomorskiego. Umożliwia obserwacje przyrodnicze i jednocześnie zapobiega niszczeniu poszczególnych okazów gatunków objętych ochroną w rezerwacie.