Asset Publisher Asset Publisher

2023_ZADANIE DOTOWANE PRZEZ WFOŚiGW W GDAŃSKU

Nazwa zadania: „Do lasu – z lasu” - kampania informacyjna prezentowana w czasie festynu miejskiego.

Koszt kwalifikowany: 25 698,13 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku : 20 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań bieżących.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Nadleśnictwo Wejherowo w dniu 17 czerwca br. brało udział w festynie propagującym szeroko rozumiany ekoTransport i bogactwo przyrodnicze regionu. Festyn odbył się w Parku Miejskim w Wejherowie. Nadleśnictwo Wejherowo wraz z innymi jednostkami edukacyjnymi współtworzyło to wydarzenie.  Zamierzony efekt ekologiczny został osiągnięty.  W czasie festynu odwiedziło nas około 300 osób (dane szacunkowe), a poprzez relację wydarzenia i promocję w mediach dotarliśmy do co najmniej 1000 odbiorców.  Zaprezentowaliśmy tematy dotyczące promocji i intensyfikacji korzystania z takiego transportu, który pozwała na minimalizację emisyjności i zarazem pozwala poznać bogactwo przyrodnicze. Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało stoisko pod nowym namiotem, gdzie można było przede wszystkim zatrzymać się, porozmawiać, poczytać przygotowane materiały i otrzymać materiały własne i zakupione. Przeprowadziliśmy również w czasie festynu warsztaty tworzenia breloków z użyciem drewna. Dodatkowo  ustawione były rollupy. Staraliśmy się organizując aktywności przy stoisku bezpośrednio i pośrednio aktywizować ruch rowerowy i zasadę wybierania takich środków transportu, które są najmniej szkodliwe dla środowiska. Nowatorskim pomysłem było wykorzystanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie festynu pirografów, do których prąd był wytwarzany przez tzw. Ekorower, tj. energia była „wykręcona” na specjalnie skonstruowanym rowerze stacjonarnym. Promowaliśmy postawy proekologiczne, zasady zachowania czystości i porządku wokół siebie i w swoim otoczeniu. Zagadnienia związane z popularyzacją turystyki rowerowej i pieszej, korzystania z transportu publicznego były prezentowane przez wszystkich edukatorów.  

 

 

 

 

 

resources-to-get