Asset Publisher Asset Publisher

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

Afrykański Pomór Świń (Afican Swine Fever - ASF) jest wirusową, zakaźną i zaraźliwą chorobą świń domowych i dzików. 

Choroba ta przenoszona przez wirus, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W przypadku odnalezienia padłego dzika należy niezwłocznie powiadomić właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższą lecznicę weterynaryjną, lub miejscowe koło łowieckie.

Szczegółowe i bieżące informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasady postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików można znależć również na stonach Głównego Inspektoratu Weterynarii.

1. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii.