Asset Publisher Asset Publisher

AKCJA SADZENIA LASU

Nadleśnictwo Wejherowo zorganizowało akcję sadzenia lasu, która odbyła się w dniu 25.04.2019 r.  Dopisała nie tylko pogoda ale także zaproszeni goście. Swą obecnością i pomocą wsparli nas przedstawiciele  lokalnych samorządów: Pani Starosta Gabriela Lisius, Starosta Jacek Thiel, Wójt Gminy Wejherowo – Pan Henryk Skwarło, Burmistrz miasta Redy – Pan Krzysztof Krzemiński oraz opiekun duchowny leśników – ksiądz prałat Tadeusz Reszka. Towarzyszyli nam także przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Jednostki Wojskowej oraz Komendy Policji z Wejherowa.

            Po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników nadleśnictwa, wszyscy z wielkim zapałem zabrali się do sadzenia lasu. Tego dnia posadzono prawie 2000 sztuk sadzonek dębu oraz około 100 sztuk sadzonek jabłoni, na powierzchni ok. 0,6 hektara.

Po ciężkiej pracy na uczestników czekała pyszna grochówka i słodkie „co nieco”.

W Nadleśnictwie Wejherowo w 2019 r. posadzono łącznie 450 tysięcy sztuk sadzonek na powierzchni 65 hektarów. Oprócz sosny i brzozy, sadzone były także dęby, buki, świerki, modrzewie i jodły oraz tzw. Gatunki domieszkowe czyli lipa, klon jawor, grab a także gatunki biocenotyczne takie jak grusza, jabłoń, czereśnia ptasia, jarzęby (pospolity, szwedzki, brekinia).

W poprzednim, 2018 roku wejherowscy leśnicy posadzili 490 tysięcy sztuk sadzonek drzew i krzewów na powierzchni 63 ha.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję sadzenia lasu!

Niech las rośnie dla nas i dla przyszłych pokoleń!

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!