Asset Publisher Asset Publisher

ĆWICZENIA STRAŻAKÓW I LEŚNIKÓW

W dniu 04.04.2019 r. odbyły się na terenach leśnych: w leśnictwie Kępino i leśnictwie Orle (w pobliżu Jeziora Stoborowego) ćwiczenia działań gaśniczych straży pożarnej. Głównym elementem szkolenia była taktyka gaszenia pożarów lasu. Ćwiczono pompowanie i tłoczenie wody z punktu czerpania wody na znaczne odległości do miejsca pożaru. W działaniach brali udział leśnicy z Nadleśnictwa Wejherowo,  którzy mieli okazję sprawdzić współpracę ze strażakami, w tym wykorzystać nowy samochód patrolowo-gaśniczy, sprawdzić łączność, szybkość reagowania, doprowadzenia straży pożarnej do miejsca pożaru oraz wsparcie organizacji działań gaśniczych.

W działaniach uczestniczyła służba leśna Nadleśnictwa Wejherowo oraz osiem zastępów straży pożarnej, m.in. z Wejherowa, Pucka, Lęborka i Gdyni a także ochotnicy między innymi z Choczewa, Bolszewa i Kielna.

Dla strażaków była to okazja do przećwiczenia najnowszego sprzętu gaśniczego, w tym dronów do obserwacji miejsca pożaru.

Ćwiczenia były ważnym elementem przygotowania do sezonu pożarowego ze względu na utrzymujący się wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!