Asset Publisher Asset Publisher

DNI PIAŚNICKIE

Głównym organizatorem wydarzenia jest Gmina Wejherowo. Imprezy organizowane są od piątku (5 kwietnia) do poniedziałku (8 kwietnia). Będą to przede wszystkim wydarzenia sportowe, ale nie tylko. Uroczystość upamiętnienia pomordowanych odbędzie sie przy Pomniku Piaśnickim o godz. 11.00. Celem jest coroczne upamiętnienie ofiar hitlerowskiej zbrodni w piaśnickich lasach, dokonanej na terenie Nadleśnictwa Wejherowo.  

Więcej szczegółów na temat imprezy znajduje się na plakacie oraz stronach http://ugwejherowo.pl/biegi-piasnickie-zapisy-trwaja/  http://muzeumpiasnickie.pl/news/139-vii-dni-piasnickie

W październiku 1939 roku na terenie Nadleśnictwa Wejherowo rozpoczęła się największa zbrodnia ludobójstwa w województwie pomorskim. Masowe egzekucje trwały do maja 1940 roku. Szacuje się, że w ciągu kilku miesięcy hitlerowcy zamordowali tam około 12 000 tysięcy ludzi, głównie przedstawicieli polskiej inteligencji. Była to zaplanowana, bardzo precyzyjna akcja, oparta na „likwidacji” wybranych osób według listy  przygotowanej przez niemiecki wywiad przed wkroczeniem wojsk niemieckich na tereny Polski. Spis nazwisk uwzględniał przede wszystkim: księży katolickich, nauczycieli, lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów w stanie spoczynku, urzędników, kupców, posiadaczy ziemskich, prawników, pisarzy, dziennikarzy, pracowników służb mundurowych, członków organizacji i stowarzyszeń krzewiących polskość – przede wszystkim Polskiego Związku Zachodniego, Ligi Morskiej
i Kolonialnej, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz leśników.

 

Znamy nazwiska tylko niewielu z nich. Są wśród poległych:  Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo inż. Roman Kuniewski, leśniczy Leśnictwa Luzino Józef Wilczek,  Ceynowa Franciszek – emerytowany leśniczy z Domatowa, Ceynowa Józef – leśniczy Leśnictwa Domatowo, Freyer Artur – leśniczy Leśnictwa Sobieńczyce, Klonowski Feliks Marcin – leśniczy z Werblinii, Kreft Leon – leśniczy z Domatowa, Miotk Leon – leśniczy z Wielkiego Kacku, Rygulski Stanisław – leśniczy Leśnictwa Rekowo, Rzerzycha Leopold – leśniczy Leśnictwa Przetoczyno, Stach Józef – leśnik, kupiec z Gdyni (obrońca Helu), Talaśka Bronisław – leśniczy Leśnictwa Starzyno, Zawiskowski Florian – leśniczy

/lista nazwisk wg B.Bojarskiej „Piaśnica” (Wejherowo 2009, Wydawnictwo BiT, Gdańsk, Wydanie IV  uzupełnione
i poprawione)/

W sierpniu 1944 r. Niemcy przeprowadzili akcję zacierania śladów zbrodni. Z KL Stutthof wybrano grupę 36 więźniów, którzy musieli rozkopać masowe groby, wydobyć ciała i spalić je w leśnych paleniskach. Ludzie ci zostali następnie zamordowani przez esesmanów a ich ciała spalone.

Zaginęły również ślady po wszelkiej dokumentacji w sprawie zbrodni piaśnickiej.

Została tylko nasza pamięć i troska, by ku przestrodze nadal wspominać tę tragedię i losy ofiar oraz ich rodzin.

 

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  

Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą  
i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.

                                                                                  PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!

 

                                                                                     

resources-to-get