Asset Publisher Asset Publisher

Doskonalenie w zakresie bezpieczeństwa pracy w lesie.

Elementem październikowej narady gospodarczej była prezentacja współczesnych elementów wyposażenia pilarza oraz narzędzi przeznaczonych do pozyskania drewna służących poprawie jego bezpieczeństwa.

Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele trzech stron spotykających się w procesie użytkowania lasu: dostawcy sprzętu, a pośrednio jego wytwórcy ( firma ROTOR z Wejherowa) wykonawcy prac (firmy z sektora usług leśnych oraz odbiorcy usług – Nadleśnictwo Wejherowo
Pokaz został przeprowadzony przez firmę ROTOR, która prowadzi dystrybucję narzędzi dedykowanych pracom leśnym.
Celem spotkania,   była wymiana wiadomości i doświadczeń z zakresu systemów bezpieczeństwa stosowanych w odzieży dedykowanej pilarzom oraz zaznajomienie się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pilarkach. Zaprezentowano sposoby identyfikacji odzieży specjalistycznej oraz zasady jej doboru (prędkość przesuwu łańcucha). Przemawiającą do wyobraźni uczestników była próba zachowania się pracującej pilarki w zetknięciu się z nogawką spodni z wkładką antyprzepięciową.   Formuła trójstronnego spotkania pozwoliła na wymianę uwag i spostrzeżeń każdej z grup.
Temat może wydawać się pospolity, jednak w dobie certyfikacji oraz co raz większej atencji jaką poświęca się warunkom pracy szczególnie w ciężkich warunkach jakie panują m. in w lesie warto zweryfikować wiedzę i stosować w formie przypomnienia i odświeżenia taką formę szkoleniową.
Inicjatorom spotkania przyświecała idea doskonalenia jakości wykonywanych usług leśnych rozumiana jako poprawa warunków pracy i zatrudnienia osób bezpośrednio wykonujących zawód pilarza. Zawód ten zapewne zasługuje na większy prestiż i uznanie.