Asset Publisher Asset Publisher

Dzierżawa terenu przy Jeziorze Dobre

Dzierżawa przy Jeziorze Dobre

 

 Informujemy, że od dnia 18 maja 2021r. teren przy Jeziorze Dobre podlega dzierżawie.

W związku z powyższym, na terenie obowiązuje regulamin ustanowiony przez Dzierżawcę.