Asset Publisher Asset Publisher

Dzierżawa terenu przy Jeziorze Dobrym

Dzierżawa terenu przy Jeziorze Dobrym

 

 Informujemy, że od dnia 17 kwietnia 2023r. teren przy Jeziorze Dobrym podlega dzierżawie.

W związku z powyższym, na terenie obowiązuje regulamin ustanowiony przez Dzierżawcę.