Asset Publisher Asset Publisher

EUROPEJSKI TYDZIEŃ LEŚNY

Już po raz trzeci odbędzie się Europejski Tydzień Leśny. Gospodarzem tegorocznego spotkania jest Szwajcaria.

Tegoroczny ETL odbędzie się w ramach spotkania SILVA 2015 (łac. drewno, las) Komitetu Leśnego EKG, Komisji Lasów i  Przemysłu Drzewnego (COFFI) oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej FAO.

Więcej informacji na stroni FAO:

W tym roku tematem przewodnim jest hasło Wartość lasów. W czasie wielu wydarzeń będzie mowa o lesie w kontekście zrównoważonej gospodarki leśnej, znaczeniu lasów w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym czy zachowaniu bioróżnorodności. Organizatorzy chcą również zwiększyć świadomość wpływu sektora leśnego na zieloną ekonomię.

W czasie tego wyjątkowego tygodnia będzie również upowszechnia wiedza o lesie, jako miejscu rekreacji i wypoczynku, o które w świadomy sposób należy dbać.

ETL po raz pierwszy był  obchodzony w Europie w 2008 r.