Asset Publisher Asset Publisher

Inwentayzacja zwierzostanu.

W piątek 20.02 br., na terenie Nadleśnictwa Wejherowo odbędzie się liczenie zwierzyny.

Organizatorem inwentaryzacji jest Nadleśnictwo Wejherowo, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Liczenie będzie odbywało się metodą pędzeń próbnych na 10 wyznaczonych powierzchniach. W przedsięwzięciu, nad którego logistyką czuwa specjalista ds. łowieckich Agnieszka Dudko, weźmie udział ok. 100 osób. Obok pracowników nadleśnictwa w liczeniu uczestniczą myśliwi lokalnych kół łowieckich oraz inni sympatycy lasu. Podczas pędzeń odnotowywane będą obserwacje zwierzyny grubej – dzika, jelenia, sarny oraz daniela. Uzyskane w ten sposób informacje poddane opracowaniu statystycznemu i zestawione z danymi z lat ubiegłych dostarczą wiedzy na temat kondycji populacji jak i trendu zmian liczebności gatunków. Wyniki będą stanowić ważny element w określaniu planów łowieckich na kolejne lata.