Asset Publisher Asset Publisher

LASY PIAŚNICKIE - ŚWIADKIEM HISTORII

W ramach obchodów rocznicy 80-lecia wybuchu II Wojny Światowej a tym samym uczczenia i upamiętnienia pomordowanej przez Niemców ludności cywilnej w Lasach Piaśnickich, zaprezentowano w dniu 16.05.2019 r. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie film „Piaśnica” w reżyserii Mariusza Sławińskiego. Dzięki inicjatywie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Pana Bartłomieja Obajtka,  Dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Pani Teresy Patsidis, Dyrektor  Wejherowskiego Centrum Kultury Pani Jolanty Rożyńskiej oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Pana Jacka Szulca, film obejrzało prawie 200 osób.

Zebrani goście obejrzeli przedstawione w filmie fakty o eksterminacji ludności na terenie Pomorza, dokonanej przez Niemców jesienią 1939 r. Lasy Piaśnickie stały się miejscem masowych egzekucji, niemym świadkiem ludobójstwa, gdzie zginęli duchowni, nauczyciele, urzędnicy, działacze społeczni i polityczni a wśród nich także grono leśników. Historycy szacują, że liczba ofiar piaśnickich sięga 14 tysięcy a na terenie całego Pomorza nawet 30 tysięcy.

Po projekcji przejmującego obrazu, zebrani goście wysłuchali prezentacji Andrzeja Szambelańczyka, który przybliżył sylwetki leśników pomordowanych w tym okresie. Leśników, którzy ze względu na wykonywany zawód, posiadane uznanie społeczne, postawę patriotyczną znaleźli się na niemieckich tzw. „Listach proskrypcyjnych”.

Niech pamięć o tragicznej zbrodni buduje świadomość następnych pokoleń Polaków, niech pielęgnują polskość, pamięć o polskiej historii oraz dbałość o rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!