Asset Publisher Asset Publisher

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASU

 21 MARCA   -    Międzynarodowy Dzień Lasów (MDL) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tegoroczne hasło to „Lasy i Energia".

Leśnicy z całego świata wyjaśniają, że zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej. Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie. Dostarcza jej  około 40 proc. Prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywane do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej.

Więcej informacji na stronie głównej Lasów Państwowych. oraz  stronie FAO