Asset Publisher Asset Publisher

O aukcji jednostek dwutlenku węgla.

Do 19 października trwa pierwsza, otwarta dla wszystkich aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla pochłoniętego dodatkowo przez lasy objęte projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych. Wyniki aukcji zostaną ogłoszone 23 października podczas otwarcia Targów POL-ECO System w Poznaniu.

Leśne Gospodarstwa Węglowe to jeden z flagowych projektów realizowanych i finansowanych w całości przez Lasy Państwowe w odpowiedzi na postępujące zmiany klimatyczne. Łączna powierzchnia lasów nim objętych, zlokalizowanych na terenie 23 nadleśnictw w 13 regionalnych dyrekcjach LP, wynosi 12 tys. ha. Celem pionierskiego w tej skali przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie zdolności lasów do pochłaniania dwutlenku węgla, najważniejszego gazu odpowiedzialnego za tzw. efekt cieplarniany.

W ramach LGW leśnicy chcą również ograniczać emisję CO2 z gleb w lasach oraz ryzyko niekontrolowanych emisji w wyniku zjawisk klęskowych. Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych będzie prezentowany podczas światowego szczytu klimatycznego COP24 w grudniu w Katowicach.

W lasach włączonych do projektu LGW prowadzone są tzw. działania dodatkowe, które mają sprawić, że pochłoną one więcej dwutlenku węgla niż stałoby się to w wyniku prowadzenia w nich standardowej zrównoważonej gospodarki leśnej. Leśnicy na tych powierzchniach nie tylko prowadzą zalesienia, ale też wprowadzają gatunki szybkorosnące, drugie piętro drzew oraz podszyt, zwiększają udział odnowień naturalnych, zapobiegają nadmiernemu uszkadzaniu powierzchni gleby.

Integralną częścią przedsięwzięcia są też prace badawcze prowadzone przez czołowe polskie uczelnie i instytuty badawcze. Wykonane za pomocą odpowiedniego modelu symulacje umożliwiły naukowcom oszacowanie rozmiaru przewidywanych efektów. Wynika z nich, że na objętych projektem LGW obszarach lasy pochłoną w ciągu 30 lat dodatkowo o 1 mln ton CO2 więcej.
 


Lasy Państwowe chcą te mierzalne wyniki poddać sprzedaży w postaci Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) pochłoniętych dodatkowo w LGW. To eksperymentalne rozwiązanie ma na razie znaczenie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przychody z tego tytułu zostaną przez Lasy Państwowe w całości przeznaczone na cele wskazane przez poszczególnych nabywców z przedstawionej im listy - są to konkretne projekty działań związanych z ochroną wybranych gatunków, wzbogacaniem różnorodności biologicznej, z edukacją leśną, turystyką w lasach.

Do 19 października na otwartej platformie www.e-klimat.lasy.gov.pl  odbędzie się pierwsza aukcja Jednostek Dwutlenku Węgla. 

Wyniki aukcji zostaną ogłoszone już 23 października podczas otwarcia Targów POL-ECO System w Poznaniu, w którym swój udział zapowiedzieli m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Listy intencyjne o współpracy z Lasami Państwowymi w realizacji projektu LGW podpisały do tej pory m.in. Grupa LOTOS, PKN ORLEN, PGNiG, PGE GiEK, KGHM Polska Miedź, Tauron Wytwarzanie, Enea, Energa, Grupa Azoty, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PKP Cargo, Krajowa Spółka Cukrowa, Krajowa Rada Drobiarstwa, Budimex, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, International Paper Polska, Fundacja OZE, Jastrzębska Spółka Węglowa.