Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Wejherowo jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia. W szczególności kupimy las lub grunt, który bezpośrednio sąsiaduje z działką ewidencyjną Nadleśnictwa Wejherowo.

Czego oczekujemy?

·        w Ewidencji Gruntów i Budynków (w starostwie) działka musi być sklasyfikowana jako las (Ls), a jeżeli jest rolą to musi być przeznaczona do zalesienia (w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego lub posiadać decyzją o warunkach zabudowy na zalesienie),

·        sprzedawana nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny (m.in. założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich,

·        granice działki są znane, widoczne w terenie i sąsiedzi nie są w sporze granicznym.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu: tel. 58 672 98 01 lub e-mail: wejherowo@gdansk.lasy.gov.pl