Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów

Nadleśnictwo Wejherowo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów. Szczegóły znajdują się w załącznikach. Termin składania ofert 20.04.2022 r. do godziny 15:00. Wadium należy wpłacić na konto Nadleśnictwa do dnia 19.04.2022 r. Informacja z otwarcia ofert znajdzie się na stronie Nadleśnictwa najpóźniej do godziny 15:00 dnia 21.04.2022 r.

Link do szczegółowego opisu https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wejherowo/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-w-roku-2022

Poniżej zamieszczono informację z otwarcia ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.