Asset Publisher Asset Publisher

PLECAK RATOWNICZY W NASZYM NADLEŚNICTWIE

DEFIBRYLATOR ORAZ PLECAK RATOWNICZY NA WYPOSAŻENIU NADLEŚNICTWA WEJHEROWO

W dniu 04.02.2020 r.  Nadleśnictwo Wejherowo odebrało zamówiony plecak ratowniczy R1 z wyposażeniem. Pan Nadleśniczy zakupił plecak jako wyposażenie Posterunku Straży Leśnej. Strażnik leśny Joanna Daszkowska w roku 2019 zdobyła uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dzięki poczynionym staraniom Nadleśnictwo Wejherowo podniesie poziom bezpieczeństwa na obszarach leśnych, niosąc w razie konieczności, pierwszą pomoc.

I jeszcze jedna ważna informacja – w biurze Nadleśnictwa Wejherowo przy ul. Sobieskiego 247 B, znajduje się defibrylator AED.

Nigdy nie wiemy gdzie i kiedy będzie ktoś potrzebujący pierwszej pomocy a dodatkowy punkt w mieście oraz wyposażenie Posterunku Straży Leśnej w plecak ratowniczy z pewnością podniesie szanse na szybsze udzielenie profesjonalnej pierwszej pomocy potencjalnemu poszkodowanemu.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!