Asset Publisher Asset Publisher

Polska Nagroda Krajobrazowa 2022? Ruszyły zgłoszenia kandydatur

Na prośbę GDOŚ zamieszczamy ogłoszenie o KONKURSIE!

Polska Nagroda Krajobrazowa „Krajobrazowe inspiracje VI”

Polską Nagrodę Krajobrazową przyznaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zwycięzca będzie nominowany do Europejskiej Nagrody Krajobrazowej Rady Europy. Znakomite projekty krajobrazowe realizowane są w całym kraju, dlatego Generalny Dyrektor zachęca wszystkie podmioty do przesyłania zgłoszeń.

Konkurs odbywa się w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przyznając nagrodę Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Więcej informacji na stronie GDOŚ . Zapraszamy do zapoznania się z informacjami