Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg – Obsługa ruchu turystycznego.

Lasy znajdujące się pod opieką Nadleśnictwa Wejherowo podlegają znacznej presji turystycznej, szczególnie w okresie letnim. Powyższe wiąże się z niekontrolowanym ruchem pieszo-rowerowym o znaczącej skali. Skutkami tego zjawiska są wydeptywane nowe ścieżki w lesie, wzmożona penetracja i wzbudzanie niepokoju wśród zwierząt, czy też zwiększone ryzyko pożarowe. Kolejnym aspektem masowego pojawu ludzi są ich oczekiwania w zakresie możliwości zaspokojenia swoich potrzeb. Po spacerze każdy chętnie chciałby zjeść coś ciepłego bądź kupić pamiątkę z ciekawego zakątka.
Formą przeciwdziałania określonym zagrożeniom oraz realizacją oczekiwań społecznych jest kanalizacja ruchu turystycznego. Uregulowanie ruchu i skierowanie go na wybrane ścieżki powoduje koncentrację ludzi co niweluje bądź zmniejsza zagrożenia. Ulokowanie punktów usługowych przy wybranych drogach sprawia natomiast, iż ludzie chętniej wybierają takie szlaki a jednocześnie daje to podstawy ekonomiczne do prowadzenia takich punktów.
Nadleśnictwo Wejherowo przeanalizowało ruch turystyczny na swoim terenie oraz zweryfikowało sytuację na gruncie co do możliwości wykorzystania go dla celu sezonowej działalności usługowej. Przeprowadzono również konsultacje z władzami samorządowymi. Powyższe dało podstawy do wskazania danych form działalności dla poszczególnych lokalizacji.
Ostatni etap to analiza stawek rynkowych i ogłoszenie przetargu do wzięcia, w którym Zapraszamy.