Asset Publisher Asset Publisher

Raki i Grądy

Tempo rozwoju nauki oraz różnorodność ciekawych projektów, z którymi warto się zapoznać staje się trudne do pogodzenia z realizacją bieżących obowiązków. Aby efektywniej spożytkować czas w Nadleśnictwie Wejherowo zorganizowano dwa szkolenia jednego dnia.


Pierwsze dotyczyło realizacji projektu Rak szlachetny – poznaj by ocalić. Prelekcja prowadzona przez pana Dariusza Ożarowskiego z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, przybliżyła zagrożenia z jakimi boryka się rak szlachetny oraz koncepcję jego czynnej ochrony. Możliwością przetrwania dla gatunku może być jego alokacja w jak najlepiej izolowanych zbiornikach, do których nie będzie mógł dotrzeć gatunek inwazyjny - Rak pręgowany – nosiciel dżumy raczej. Powyższe założenia skłaniają do wniosku, iż zbiorniki położone na terenach leśnych mogą stanowić doskonałe ostoje raków szlachetnych a lasy mają potencjał aby stać się ważnym partnerem w działaniach na rzecz ochrony gatunkowej raka szlachetnego oraz błotnego.

Drugie szkolenie prowadzone przez dr Kazimierza Białego zatytułowane „Możliwości korygowania błędnych diagnoz siedliskowych i kształtowania struktur gatunkowych drzewostanów metodą grądową", podejmowało tematykę właściwego rozpoznania gleby w procesie określania siedliska fitosocjologicznego. Prelegent podczas części terenowej zwracał szczególną uwagę na zniekształcenia jakie pojawiają się w profilu glebowym, które mogą powodować błędną ocenę ich trofii oraz zaniżanie potencjalnych możliwości produkcyjnych. Szczególną rolę przypisuje dla graba, jako gatunku cechującego się właściwościami, które mogą przywracać odpowiedni stan siedliska, przez czerpanie z głębiej położonych warstw gleby i wprowadzanie bogatej materii do poziomów wyższych wraz z opadem listowia.
Zaprezentowane poglądy wzbudzały często dyskusje, które owocowały wyminą ciekawych spostrzeżeń. Przedstawione spojrzenie na kształtowanie docelowych składów gatunkowych częściowo odmienne aczkolwiek niekontrowersyjne pozwala stwierdzić, iż realizowana w Nadleśnictwie Wejherowo gospodarka oparta na zasadach ekologicznych oraz hodowla bazująca na fitosocjologicznym opracowaniu siedliskowym zmierza w podobnym kierunku co działania postulowane przez pana doktora.