Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Wprowadza się Zarządzenie nr 34/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo

z dnia 28.10.2019 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo (znak sprawy: N.0210.1.34.2019)

 

Podstawa prawna:

§ 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r., w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.

 

Nadleśnictwo Wejherowo wprowadza do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych, które zostały określone w poniższym „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wejherowo” (Plik do pobrania poniżej)