Asset Publisher Asset Publisher

Sokół wędrowny w Helu!

 

 

"SOKÓŁ WĘDROWNY w typie podgatunku calidus, Falco peregrinus calidus sfotografowany ... w Helu, pomorskie. Ptaka wykryli Marcin Charymski i Stanisław Turowski. Zdjęcia nadesłał Stanisław Turowski".

 

Taką informację można było przeczytać na stronie @BirdingPoland.

 

Dzięki informacji od Pana St. Turowskiego wiemy, że to obserwacja wyjątkowa, bo ten sokół jest u nas ptakiem bardzo rzadko obserwowanym. Zaledwie kilka notowań w roku. To Sokół wędrowny tundrowyzobacz

"Sokół Sokołowi" nierówny?! Okazuje sie, że tak. Kilka typów, które można obserwować w Polsce mają swoją odmienną dynamikę.  Sokół wędrowny Falco peregrinus, ten który choć nadal w Polsce nieliczny, jest obserwowany na Helu regularnie. Spotykany jest w okresie wiosennych i jesiennych przelotów w okolicach Kuźnicy.

Do przełomu lat 50. i 60. XX w. był w Polsce gatunkiem rzadkim, ale rozpowszechnionym. Istniała wówczas tzw. populacja nadrzewna, gniazdująca na terenach leśnych w starych gniazdach innych ptaków (drapieżnych, krukowatch, czapli). W latach 60. ubiegłego wieku nastąpiło dramatyczne załamanie liczebności i w pewnym momencie gatunek praktycznie wymarł w naszym kraju. Podjęte pod koniec XX w. akcje reintrodukcyjne, polegające na wypuszczaniu młodych sokołów wyhodowanych w niewoli oraz poprawa sytuacji w innych krajach zaowocowały pojawieniem się w Polsce ponownie kilkunastu (20 ?) par lęgowych /za www.koo.org.pl/.

Reintrodukcję sokoła prowadzono przede wszystkim na terenach leśnych, część w górach (Pieniny) i w miastach (Warszawa, Kraków). Prace są koordynowane przez Radę Programu Restytucji Sokoła Wędrownego Falco peregrinus peregrinus w Polsce; w akcjach reintrodukcji uczestniczy pięć ośrodków hodowli oraz szereg innych instytucji pod nadzorem Ministerstwa Środowiska.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!