Asset Publisher Asset Publisher

Stanowisko Nadleśnictwa w sprawie filmu posłanek A.Pomaskiej i B.Nowackiej z dnia 17 września br.

 

Przedstawiony materiał w filmie pań A.Pomaskiej i B.Nowackiej odnosi się do wykonywanych zadań gospodarczych w Leśnictwie Piaśnica, jednakże zawiera całkowicie nieprawdziwe informacje, bowiem żadna z mogił nie została zniszczona, a las wokół nich nie jest wycięty.

Nadleśnictwo nie reprezentuje żadnej partii politycznej. Ubolewamy z powodu łączenia naszej codziennej pracy z polityką i obecnie trwającą kampanią  wyborczą.

W żadnym miejscu, które zostało zlokalizowane jako groby piaśnickie nie były prowadzone cięcia. Nadleśnictwo od początku budzenia się świadomości na temat tego mordu, czyli od lat pięćdziesiątych, dba o lasy wokół wskazanych mogił i traktuje je jako wyjątkowe ze względu właśnie na pamięć i hołd oddany osobom niewinnie zabitym. Teren ten nie posiada oficjalnego statusu „Miejsce pamięci” i nie jest wyłączony z zarządu PGL Lasy Państwowe.

Leśnictwo Piaśnica jest jednym z leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Wejherowo. Wykonywane tam prace z zakresu pozyskania, czy utrzymania dróg, są wykonywane na podstawie Planu Urządzenia Lasu. Obecne zadania wykonywane są na podstawie sporządzonego dla Nadleśnictwa Wejherowo na lata 2015-2024 PUL zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 20-07-2015 r. (zn.spr. DLP-I-611-46/27352/15/ŁP). Tak więc wszystkie wykonane prace leśne w obszarze grobów piaśnickich wykonywane są zgodnie z obowiązującymi Nadleśnictwo planami. Prowadzona tam gospodarka modyfikowana jest pod kątem zachowania walorów krajobrazowych, historycznych, z jednoczesnym umożliwieniem uzyskania młodego pokolenia i pozostawiania  części starych drzew.

Lokalizację grobów piaśnickich przedstawia mapka:

 

oraz tabela:

1

Piaśnica

15-14-2-08-132 j  - 01

oddz. 132 j 01;ewid: 22-15-102-0016-132/2

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

2

Piaśnica

15-14-2-08-135 c  - 01

oddz. 135 c 01;ewid: 22-15-102-0016-135/1

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

3

Piaśnica

15-14-2-08-135 f  - 01

oddz. 135 f 01;ewid: 22-15-102-0016-135/2

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

4

Piaśnica

15-14-2-08-135 f  - 02

oddz. 135 f 02;ewid: 22-15-102-0016-135/2

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

5

Piaśnica

15-14-2-08-135 f  - 03

oddz. 135 f 03;ewid: 22-15-102-0016-135/2

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

6

Piaśnica

15-14-2-08-136 b  - 01

oddz. 136 b 01;ewid: 22-15-102-0016-136

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

7

Piaśnica

15-14-2-08-156 b   - 00

oddz. 156 b;ewid: 22-15-102-0016-156/3

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

8

Piaśnica

15-14-2-08-157 d  - 01

oddz. 157 d 01;ewid: 22-15-102-0016-157

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

9

Piaśnica

15-14-2-08-157 k  - 01

oddz. 157 k 01;ewid: 22-15-102-0016-157

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

10

Piaśnica

15-14-2-08-158 a   - 01

oddz. 158 a 01;ewid: 22-15-102-0016-158

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

11

Piaśnica

15-14-2-08-161 d  - 01

oddz. 161 d 01;ewid: 22-15-102-0016-161

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

12

Piaśnica

15-14-2-08-162 d  - 02

oddz. 161 d 02;ewid: 22-15-102-0016-161

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

13

Piaśnica

15-14-2-08-161 d  - 03

oddz. 161 d 03;ewid: 22-15-102-0016-161

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

14

Piaśnica

15-14-2-08-161 d  - 04

oddz. 161 d 04;ewid: 22-15-102-0016-161

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

15

Piaśnica

15-14-2-08-161 d  - 05

oddz. 161 d 05;ewid: 22-15-102-0016-161

tzw. groby piaśnickie -masowe mogiły

 

W dniu 01-04-2010 Nadleśnictwo Wejherowo po raz pierwszy zawarło umowę najmu z Gminą Wejherowo w celu wyłączenia miejsc, w których kultywowana była pamięć o pomordowanych (oddz. 135 c, dz. ewid. 135/1 obręb ewidencyjny Warszkowo). Dnia 01-07-2018 r. Nadleśnictwo Wejherowo przekazało w drodze najmu kolejne grunty, które tradycyjnie uznane są jako miejsca pamięci (opisane w tabeli powyżej).

Cięcia, czyli prace gospodarcze leśne są wykonywane w okolicy grobów piaśnickich. Poniżej przedstawiamy mapę cięć dla tego obszaru wg obecnie obowiązującego planu pul. 

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt. Kultura leśna w Piaśnicy