Asset Publisher Asset Publisher

SZKOLENIE - SZKODY ŁOWIECKIE

 

Realizując polecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Wejherowo zorganizowało szkolenie dotyczące szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych zgodnie z zapisami nowelizacji prawa łowieckiego dla członków zespołów szacujących szkody, przedstawicieli urzędów gmin i sołectw. Szkolenie odbyło się dnia 16 maja w sali konferencyjnej nadleśnictwa. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin: Gniewino, Krokowa, Puck, Wejherowo i Władysławowo, łącznie 26 osób.

Zgodnie z nowelizacją prawa łowieckiego od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód łowieckich należy składać do właściwego urzędu gminy, a nie jak dotąd do koła łowieckiego. Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać imię i nazwisko oraz dane teleadresowe poszkodowanego, miejsce wyrządzenia szkody oraz rodzaj uszkodzonych upraw.

Szacowanie szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonują zespoły składające się z przedstawicieli gminy, przedstawicieli dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego rolnika. W dalszym ciągu do wypłaty odszkodowania zobowiązany jest zarządza lub dzierżawca obwodu łowieckiego.

 Do pobrania materiały ze szkolenia – prezentacja: Szkody łowieckie