Asset Publisher Asset Publisher

V Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny

23 marca br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny. To była już piąta edycja.

Cele konkursu są złożone. To kształtowanie postawy szacunku wobec zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej. Rozbudzanie świadomości ekologicznej. Zainteresowanie uczniów problemami ochrony środowiska. Promowanie właściwych zachowań w stosunku do przyrody i środowiska. Promocja lasów i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ze szczególnym akcentem na gatunki drzew i krzewów tworzących zbiorowiska leśne i ich rolę w środowisku oraz dla gospodarki człowieka. Inicjatorem był pan Dawid Kaczmarek – nauczyciel biologii, a także Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie.

Nadleśnictwo Wejherowo w tym roku również się włączyło w pomoc przy organizacji, a do konkursu przystąpiło 131 uczniów.

W kategorii klas siódmych I miejsce zajęła Zuzanna Tobias ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie, II miejsce Kinga Peplińska ze Szkoły Podstawowej w Lipuszu, a miejsce III Natalia Dembkowska ze Szkoły Podstawowej w Baninie. 

W kategorii uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych  pierwsze miejsce zajął Wojciech Mak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, drugie miejsce Paweł Roszman ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie, a miejsce III zajął Błażej Pionk, również uczeń Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Szymon Stankowski – uczeń z III LO w Gdyni, II miejsce zajął Mateusz Duszyński z III LO w Gdyni, a miejsce III zajął Oskar Pokrywka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

Sejmik to wyjątkowy konkurs. Został objęty honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Współorganizatorami byli Urząd Gminy Wejherowo, Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody, Nadleśnictwo Wejherowo, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB i PEWIK Gdynia.

Czekamy na kolejne edycje.