Asset Publisher Asset Publisher

WŁOCHATKA W SKRZYNCE LĘGOWEJ

 

Podczas kontroli zasiedlenia budek lęgowych wywieszanych z przeznaczeniem dla włochatki potwierdzono spory sukces….. ptaka oraz leśników. Okazało się , że jedna z 20 budek lęgowych typu D (o nieco zmienionych wymiarach)zainstalowanych jesienią 2015 r.  została zajęta przez włochatkę. Ekspertyza wykonana na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego (oprac. Jakub Typiak) potwierdziła wylęg młodych włochatek, szczątki jednego z piskląt znaleziono w materiale wydobytym ze skrzynki lęgowej. Obserwacja jest o tyle ciekawa, że w pobliżu znajdowała się naturalna dziupla wykuta przez dzięcioła czarnego w sośnie wejmutce. Budki lęgowe zawieszono na terenie Nadleśnictw Wejherowo w latach 2000, 2015 i 2016. Pierwsza partia nie przyniosła oczekiwanych wyników. Kolejna próba wywieszenia 20 i 25 budek, w ostatnich dwóch latach, przeprowadzona została w oparciu o obserwacje i pomiary naturalnych dziupli oraz rozmieszczenia rewirów zajętych przez samce tego gatunku. Dotychczas opublikowano jedną informację o potwierdzonym lęgu włochatki w budce lęgowej na terenie Polski.  Podczas badań prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Koszęcin (RDLP Katowice) w latach 1999-2003 potwierdzono jednorazowy lęg w budce lęgowej typu D (Henryk Kościelny, Krzysztof Bielik 2005 „Rozmieszczenie i liczebność włochatki Aegolius funereus w Lasach Lublinieckich” w: Chrońmy Przyrodę Ojczystą). Na terenie Finlandii i Szwecji włochatka dość chętnie zasiedla skrzynki lęgowe wobec prawie zupełnego braku naturalnych dziupli. W Polsce, pomimo licznych prób gatunek ten niechętnie zasiedla sztuczne gniazda. Instalowanie budek lęgowych przez Nadleśnictwo Wejherowo jest częścią projektu zmierzającego do rozpoznania populacji włochatki na terenie nadleśnictwa i opracowania metod czynnej ochrony tego gatunku.