Asset Publisher Asset Publisher

Zadania dotowane z WFOŚiGW w Gdańsku - Ochrona Ptaków Drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo

Nazwa zadania: Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 61 811,21 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 20 000,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwienie im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają różne gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka w kolejnych latach przedstawia się następująco: w 2011 roku przyjęto 43 ptaki, w 2012 roku 44, w 2013 roku 33 ptaki, w 2014 – 51 ptaków, w 2015 – 45 ptaków, w 2016 – 65 ptaków, w 2017 – 40 ptaków,  w 2018- 50 ptaków, w 2019 – 39 ptaków, w 2020 - 15 ptaków,  w 2021 r. 12 szt. Ze względu na prowadzone prace remontowe w 2022 r. przyjęto jedynie 5 pacjentów do Ośrodka Rehabilitacji.  Zdecydowana większość ptaków po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów.

Usytuowanie naszego ośrodka sprawia, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu migracyjnym.

Dotychczasowe doświadczenie i obserwacja leczonych ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka, którą przeprowadzono w 2012 r. Wybudowano dodatkową wolierę do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, przed wypuszczeniem na wolność. W 2017 roku zakupiono nową zamrażarkę do przechowywania karmy oraz wagę.

            Stan techniczny pomieszczeń wolier spowodował, że w 2021 roku konieczne było przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach wolier szeregowych oraz ogrodzeniu ośrodka. Dokonano wymiany drewnianych elementów, konserwacji konstrukcji metalowej, a także wymianę siatki. Całość udało się zrealizować dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonane prace pozwolą na dalszą pracę ośrodka. W 2022 roku kontynuowano prace związane z remontem ośrodka, naprawie podlegały 2 mniejsze woliery. Wykonano konserwacje konstrukcji metalowej i wymianę drewnianych elementów.