Asset Publisher Asset Publisher

2022_Zadanie dotowane przez WFOŚIGW w Gdańsku pn. "MORZE ZIELENI - kampania edukacyjno-ekologiczna"

Nazwa zadania: "MORZE ZIELENI - kampania edukacyjno-ekologiczna"

koszt kwalifikowany: 22 729,98 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 16 000,00 zł

Dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Sprawozadanie z realizacji zadania:

Nadleśnictwo Wejherowo w dniach 31 lipca oraz 5 sierpnia br. zorganizowało 2 festyny propagujące szeroko rozumianą ochronę środowiska realizowaną przez Lasy Państwowe. Pierwszy festyn odbył się w Wejherowie przy posesji nadleśnictwa /ul. Sobieskiego 249/ przy pasażu spacerowym; drugi przy ul. Kuracyjnej w Helu. Zaprezentowaliśmy tematy dotyczące dbałości o środowisko, zachowania i utrzymania różnorodności biologicznej w naszych lasach oraz korzystania z surowców odnawialnych i wdrażania w życie zasad recyklingu (m.in. treści na rollup’ach). Podczas festynów dodatkowo zostały zaprezentowane tematy związane z ochroną ptaków (budki lęgowe). Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało prototypowe stoisko z tektury (stoliki i krzesełka, ekspozytory, elementy lasu tj. zwierzęta i drzewa). Najmłodsi mogli w tym czasie rysować i kolorować. Otrzymali również książeczki edukacyjne. W czasiu obydwóch festynów przeprowadzone zostały warsztaty ”Zrób to sam”: wypalanie na drewnie oraz tworzenie breloków.  Dodatkowo  ustawione rollupy promowały bogactwo przyrodnicze lasów oraz drewno jako surowiec odnawialny i w pełni ekologiczny. W czasie indywidualnych rozmów również poruszaliśmy tematy związane z ochroną flory i fauny; korzystania z lasów, z surowców odnawialnych, możliwości nadawania rzeczom i przedmiotom „drugiego życia”, wspierania odpowiedzialnej turystyki, szczególnie w obszarach cennych (Półwysep Helski, rezerwaty i lasy nadmorskie). Promowaliśmy postawy proekologiczne, zasady zachowania czystości i porządku wokół siebie i w swoim otoczeniu.

Relacja z festynu w Wejherowie