Asset Publisher Asset Publisher

Zwierzęta gospodarskie w lesie.

Od pewnego czasu do Nadleśnictwa docierają informacje od świadków, którzy obserwowali w okolicach ulicy Chopina w Wejherowie stado danieli. Doniesienia okazały się o tyle dziwne, iż w obwodzie łowieckim znajdującym się na wskazanym terenie nie odnotowywano nigdy tego gatunku w ramach inwentaryzacji zwierzyny. Ciekawostką był fakt, iż wśród stada obserwowano osobnika zarówno białego jak i czarnego, co w naturze zdarza się rzadko, natomiast takie formy barwne stanowią atrakcję w hodowlach zamkniętych danieli.


Sprawę zbadał miejscowy leśniczy, który stwierdził, że zwierzęta są zakolczykowane a ich zachowanie wskazuje, iż człowiek nie jest im do końca obcy. Powyższe sugeruje, że mamy do czynienia z osobnikami, które uciekły z hodowli.
Należy zauważyć, że zgodnie z ustawą o organizacji i rozrodzie zwierząt gospodarskich daniel hodowany w warunkach fermowych jest zwierzęciem gospodarskim, a jego wypas w lesie jest zakazany.


Nie wiadomo, jak zwierzęta przyzwyczajone do karmienia będą radziły sobie w co raz trudniejszych warunkach pokarmowych i czy przeżyją w naturze miesiące zimowe.
Dziwi fakt, że do tej pory nie znalazł się właściciel zwierząt. Trwa ustalanie danych właściciela zwierząt. Jeżeli ktoś ma informacje na ten temat to prosimy o kontakt. Dla myśliwych nawet po zainwentaryzowaniu zwierząt ujęcie ich w planie gospodarczym może być kłopotliwe z uwagi na fakt ewentualnych roszczeń właściciela.
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy jadący ulicą Chopina z uwagi na możliwość kolizji ze zwierzyną.
Daniel (Dama dama) to gatunek sprowadzony do naszego kraju w średniowieczu jako zwierzę parkowe. Do łowisk został wprowadzony nieco później, chociaż część osobników przedostawała się do natury. Daniel uznawany jest za gatunek obcy, aczkolwiek naturalne migracje oraz rozprzestrzenianie się gatunku prawdopodobnie spowodowały by rozszerzenia areału występowania daniela również na nasz kraj. Wypełnia on niszę ekologiczną w postaci drobnych i małych kompleksów leśnych często na ubogich siedliskach, które są niewystarczające dla jeleni.