Asset Publisher Asset Publisher

2021_ZADANIE DOTOWANE PRZEZ WFOŚiGW W GDAŃSKU

Nazwa zadania: Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo

Koszt kwalifikowany: 80 824,75 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku : 20 000,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań bieżących.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

W 2021 roku Nadleśnictwo Wejherowo otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/D/381/5219/2021 zawartej na zadanie pt. "Ochrona ptaków drapieżnych w Nadleśnictwie Wejherowo".

Celem naszego ośrodka jest rehabilitacja ptaków drapieżnych i umożliwienie im powrotu do naturalnego środowiska bytowania. Ptaki drapieżne stanowią bardzo ważne ogniwo łańcucha pokarmowego, który reguluje liczebność niżej usytuowanych organizmów. Do naszego ośrodka trafiają równe gatunki ptaków drapieżnych, między innymi pustułka, myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz , puszczyk oraz bielik. Liczba pacjentów ośrodka w kolejnych latach przedstawia się następująco: w 2011 roku przyjęto 43 ptaki, w 2012 roku 44 ptaki, w 2013 - 33, w 2014 - 51, w 2015 - 45, 2016 - 65, 2017 - 40, 2018 - 50, 2019 - 39 i 2020 roku - 15 ptaków. Zdecydowana większość po udanej rehabilitacji została wypuszczona na wolność i wróciła do naturalnych dla siebie ekosystemów. Usytuowanie naszego ośrodka sprawia, iż po wypuszczeniu na wolność każdy gatunek znajduje dla siebie odpowiednie warunki bytowania w swoim zasięgu  migracyjnym. 

Dotychczasowe doświadczenia o obserwacja leczonych ptaków wykazały potrzebę modernizacji ośrodka, którą przeprowadzono w 2021 roku. Wybudowano dodatkową wolierę do rozlatywania ptaków po okresie rekonwalescencji, przed wypuszczeniem na wolność. W 2017 roku zakupiono nową zamrażarkę do przechowywania karmy od wagę.

Stan techniczny pomieszczeń wolier spowodował, że w 2021 roku konieczne było przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach wolier szeregowych oraz ogrodzeniu ośrodka. Dokonano wymiany drewnianych elementów, konserwacji konstrukcji metalowej, a także wymianę siatki. Wymieniono również ogrodzenie oraz bramę do ośrodka. Całość udało się zrealizować dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wykonane prace pozwolą na dalszą pracę ośrodka.