Asset Publisher Asset Publisher

Miejsce na ognisko w leśnictwie Piaśnica

W leśnictwie Piaśnica (ok. 15 km od Wejherowa) znajduje się miejsce przygotowane dla turystów, wyposażone w miejsce przygotowane do rozpalania ognisk.

Warunkiem korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz miejsca biwakowania określają regulaminy obowiązujące w Nadleśnictwie Wejherowo. Każda osoba korzystająca z tego miejsca  wyraża zgodę na postanowienia regulaminów i obowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.