Asset Publisher Asset Publisher

Miejsce na ognisko w leśnictwie Orle

W leśnictwie Orle (ok. 10 km od Wejherowa) znajduje się miejsce przygotowane dla turystów, wyposażone w 2 zadaszenia oraz 1 miejsce przygotowane do rozpalania ognisk.

Warunkiem korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz pozostłałej częsci obiektu (tzw. miejsca odpoczynku) określają regulaminy obowiązujące w Nadleśnictwie Wejherowo. Każda osoba korzystająca z tego miejsca  (postoju pojazdów i odpoczynku) wyraża zgodę na postanowienia regulaminów i obowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.