Asset Publisher Asset Publisher

Miejsce na ognisko w leśnictwie Kępino

W leśnictwie Kępino (ok. 5 km od Wejherowa) znajduje się miejsce przygotowane dla turystów, wyposażone w wiatę z dwoma ławostołami, 2 zadaszenia oraz 3 miejsca przygotowane do rozpalania ognisk.

Miejsce w sezonie wakacyjnym jest wyposażone dodatkowo w toaletę typu TOI TOI.

Warunkiem korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz pozostłałej częsci obiektu (tzw. miejsca odpoczynku) określają regulaminy obowiązujące w Nadleśnictwie Wejherowo. Każda osoba korzystająca z tego miejsca  (postoju pojazdów i odpoczynku) wyraża zgodę na postanowienia regulaminów i obowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.