Asset Publisher Asset Publisher

Dzierżawa gruntów

Nadleśnictwo Wejherowo jako zarządzający gruntami Skarbu Państwa dzierżawi lub najmuje tereny na cele nie kolidujące z realizacją zadań podstawowych Nadleśnictwa bądź czasowo zbędne dla ich realizacji za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Wnioski rozpatrywane są indywidualnie a następnie w przypadku pozytywnej weryfikacji rozstrzygane w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego z wyłączeniem przeznaczenia specjalnego gruntów.

Informacje o aktualnych postępowaniach można znaleźć tutaj